Dekra

KONFERENCIA
HR MANAŽMENT BEZ KRAVÁT

17. jún 2016
Hotel MERCURE, Žabotova ulica č. 2, 811 04 BratislavaPROGRAM


08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 Otvorenie konferencie
Gabriela Marchevská, moderátorka TA 3
Radoslav Sekerka, regionálny riaditeľ DEKRA Arbeit
09:10 – 10:00 Efektívne riadenie zamestnancov v priamom obchode
Stanislav Cintavý, generálny riaditeľ BEPON Retail SK s.r.o.
10:00 – 10:50 Stabilizačné prvky u zamestnancov
Katarína Chamková,HR Director Air Liquide Slovakia s.r.o.
10:50 – 11:20 Coffee break
11:20 – 12:00 Kráčame s dobou a modernými technológiami
Jaroslav Vidra, generálny riaditeľ Litograf s.r.o.
12:00 – 12:30 Panelová diskusia
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:10 Pohoda vo firme
Ladislav Balažovič, generálny riaditeľ Stormwares.r.o.
14:10 – 15:00 Od krízy ku kríze v riadení
Andrej Hrabovský, konateľ ZAPA Beton a.s.
15:00 – 15:30 Panelová diskusia
Copyright © 2015 - DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.
design by Kocka INFOTECH